Våra tjänster

Lösningar anpassade efter era behov

Glada medarbetare

Rekrytering – Från start till mål

Hur går det till?

Behovsanalys

 • Kartläggning av behov och förutsättningar
 • Förståelse för verksamhetens kultur och värderingar
 • Kunskap om uppdragets karaktär, utmaningar och mål
 • Intervjuer med rekryterande chef och er organisation
 • Identifiering av nyckelkompetenser
 • Utveckling av kravprofil

Sökprocess

 • Metodiskt search- och kartläggningsarbete för att hitta de bästa kandidaterna
 • Förbereda annonsering för sociala medier m.m.
 • Spridning i nätverk

Utvärdering och urval

 • Djupintervjuer
 • Presentation av slutkandidater
 • Intervjuer hos kund
 • Assessment och personbedömning
 • Referenstagning

Beslut

 • Slutintervjuer hos kund
 • Beslut och anställning

Långsiktighet och uppföljning

 • Kontinuerlig dialog med rekryterad kandidat samt kund
 • Utvärdering
 • Anställningsgaranti

Headhunting/Search

För att ge er bästa möjliga underlag

För att attrahera rätt kompetens erbjuder vi search eller ”headhunting”. Detta innebär att vi kartlägger och kontaktar kandidater som inte är aktivt sökande men har rätt kompetens, drivkrafter och kvalifikationer.

För att ge er bästa möjliga underlag för en lyckad tillsättning erbjuder vi en komplett kartläggning av kompetenser inom er bransch. Detta gör att vi kan hjälpa er identifiera rätt nyckelperson utifrån en jämnare könsfördelning och mångfald i er organisation.

Vi kartlägger ditt företags marknad, relevanta konkurrenter, relevanta utbildningsprogram och universitet, branschspecifika event eller mässor, sociala medier, personliga och professionella nätverk eller så tar vi kontakt med rätt personer om tips. Vi tar alla vägar som är möjliga för att närma oss rätt person.

Search/­Headhunting

 • Vi erbjuder metodisk search och kartläggning av kandidater
 • Identifiering av nyckel kandidater
 • Kontakt med kandidater i rätt timing och skede
En ung man som iaktar och är glad

Second opinion

När ni behöver ett andra utlåtande

Om ni redan har påbörjat en rekryteringsprocess och behöver hjälp med att kvalitésäkra eller bedöma slutkandidater kan vi hjälpa er med ett andra utlåtande. Vi erbjuder djupintervjuer, tester och referenstagning för att kvalitetssäkra er rekrytering. Detta både för såväl interna rekryteringar som nyrekryteringar.

Finders fee

När ni behöver fler kandidater att välja mellan

Om ni känner att ni behöver bredda ert urval erbjuder vi möjligheten att låta er träffa fler kandidater. Detta förutsätter dock att vi redan vid start har kontakt med relevanta kandidater. Vid tillsättning utgår endast en engångskostnad, dvs en findersfee. Det innebär att vi endast tar ett arvode då vi förmedlat rätt kandidat.

Personbedömningar/assessments

När ni vill testa och utvärdera

Vi levererar skräddarsydda bedömningar och assessments som belyser era anställdas potential. Med vår spetskompetens hjälper vi er att objektivt identifiera, utvärdera och förädla er organisations mest kritiska tillgång - er personal. Genom precisionsanalys och nytänkande metoder säkerställer vi att ni har de rätta talangerna på rätt plats, och därmed förstärker produktivitet och banar väg för er framgång.

Hör av dig

Vill du prata rekrytering eller HR?